วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ: นางสาวอัสมา    มะเย็ง

ชื่อเล่น: มา

วันเกิด: 29 ธันวาคม 2542

ศาสนา: อิสลาม

สัญชาติ: ไทย

เชื้อเชาติ: ไทย

กำลังศึกษา:วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2

แผนก: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คติประจำใจ: อย่ากังวลกับสิ่ง ที่ยังมาไม่ถึง แต่ให้คำนึงถึง สิ่งทีกำลังทำ

ประกาศนียบัตร


อบรมหลักสูตร E to E
เเข่งSTEM (เครื่องสไลด์กล้วย)


ตอนรับนักรียนทัศนศึกษามาจากสุราษฎร์ธานี

โครงการจิตอาสา #ณ.วัดร่องระกำ😘😘😊😊😊


         -

https://www.youtube.com/watch?v=j-xAd0ktGiI